Skip to content

Indre Kai

Havnekraft er i gang med å optimalisere landstrømsanlegget i Bøvågen som forsyner skip i opplag.
Planen er å digitalisere innhenting av data på de ulike lokasjonene i Bøvågen, for å kunne få bedre oversikt og kunne hente ut «live-data» for skip i opplag.

A company owned by